Går du till jobbet med glädje och förväntan? Jobbar på under drägliga villkor, har en schysst arbetsgivare, kommer hem trött men hel och nöjd med arbetspasset? Vet hur schemat ser ut den närmaste tiden och är säker på hur du ska få ihop vardagen? Ser fram emot den anständiga lönen? Grattis! Så borde alla ha det!

När vi på redaktionen beskriver Sekomedlemmars arbetsvardag blir bilden tyvärr ofta mörkare. Stressen är tärande, schemapusslet omöjligt, arbetsolyckorna är många och döden påtagligt närvarande i flera yrken.

utan facklig kamp riskeras stopp för anständiga villkor för er som gör det samhällsviktiga jobbet

Ljusglimten är det trägna arbete som alla skyddsombud och fackligt förtroendevalda lägger ned för att ni ska få det bättre. Utan Sekos medlemmar stannar Sverige. Och utan facklig kamp riskeras stopp för anständiga villkor för er som gör det samhällsviktiga jobbet.
Arbetsgivarna har ofta många vackra ord om attraktiva villkor på hemsidor och i policydokument, men när det kommer till kritan blir det tvärnej till allt som kan betyda kostnader.

Blir det inte de förbättringar alla medlemmar hoppats på är det viktigt att minnas vilka som sa blankt nej

Årets avtalsrörelse visar vad ett stenhårt nej från arbetsgivarna kan leda till. Just därför är den fackliga kampen så viktig. Att vara många och stå enade är det enda som kan bita. Blir det inte de förbättringar alla medlemmar hoppats på är det viktigt att minnas vilka som sa blankt nej och agerade bromskloss – och att orka fortsätta kämpa.

Med den här ledaren tackar jag för mig som chefredaktör. Det har varit en spännande tid. Som barn till två postanställda och uppvuxen med tidningen Statsanställd* vid köksbordet har det varit extra hedrande.

Som jag minns det från föräldrarnas diskussioner var inte allt rosenskimrande på gamla Postverkets tid. Statens kaka var ”liten men säker” men tankarna på guldklockan för lång och trogen tjänst vägde inte upp bristerna alla dagar. Brevbärarnas väskor var fyllda med räkningar, brev och tidningar året runt. Köerna till postkontorens luckor ringlade långa när pensionärer skulle hämta ut sin pension. Brevlådorna nästan bågnade av alla julkort som skulle sorteras och delas ut.

Tiderna förändras och så även arbetslivets villkor. Inte alltid till det bättre.

Prispressen ger helt enkelt sämre förutsättningar att utföra jobba säkert

Marknadiseringen av viktiga samhällsfunktioner har inte skapat den magiska kvalitetshöjning som skissades fram.

Den utlovade effektiviseringen har i många branscher skapat stress, press, ett gytter av aktörer och en härva av offentliga upphandlingar där lägsta pris styr allt för ofta. Prispressen ger helt enkelt sämre förutsättningar att utföra jobbet säkert.

Frågan är om vi är beredda att betala för en fungerande infrastruktur och en välfärd med kvalitet. Eller ska de som gör jobbet tvingas betala med sin hälsa och i värsta fall sitt liv?

*Sekotidningen hette Statsanställd fram till 1995, då Statsanställdas förbund bytte namn till Seko.