Barbera Havers ligger sedan tidigare inte bra till hos sina chefer.
Polisdirektören sir David Hillers på New Scotland Yard ser chansen att skicka ut henne på ett uppdrag där hon gör bort sig så pass mycket att det är skäl för avsked eller åtminstone omplacering.
Tillsammans med polismästare Isabelle Ardery ska hon inleda en undersökning om en diakons självmord i staden Ludlow. De ska kontrollera att allt skriftligt underlag är riktigt.
Isabelle blir mycket irriterad på Barbera som börjar ifrågasätta riktigheten i den undersökning som är gjord i fallet. Händelseförloppet pekar på att ha varit långt mer komplicerat än vad som framkommit.
Kommissarie Thomas Lynley blir indragen i fallet för att rädda Scotland Yards rykte. Det visar sig att det är många i Ludlow som har anledning att dölja sanningen.