Pandemin har verkligen visat att det är en stor skillnad mellan olika typer av yrken, när det gäller att kunna jobba hemifrån när man är krasslig. Att staten har tagit ett stort ansvar och ersatt alla när det gäller just karensavdraget under pandemin skapade äntligen rättvisa mellan alla yrkesarbetare.

När det gäller de yrken som i stor utsträckning har kunnat jobba hemifrån, har de troligtvis samma möjligheter att fortfarande jobba hemifrån vid behov. 

Man blir alltså drabbad dubbelt. Först smittad, sedan får man karensavdraget.

Men vi, de så kallade välfärdsarbetarna, som inte kan gå till jobbet när vi är krassliga, tvingas nu till ett karensavdrag igen. För jobbar man inom brevbäring, järnvägen, i vård och omsorg, renhållning eller polis och kriminalvård till exempel så finns inte möjligheten att jobba hemifrån.

Dessutom är det vanligt i just dessa yrken att man blir smittad på jobbet. Man blir alltså drabbad dubbelt. Först smittad, sedan får man karensavdraget.

Därför är det nu dags att ta bort karensen för gott, för alla! Detta är en välfärdsreform som verkligen jämnar ut skillnaderna mellan alla yrkesgrupper. Dessutom är vi det enda land i Norden som har ett karensavdrag.

Claes Söderling och Camilla Widman
Förtroendevalda för Seko på PostNord Göteborg och ombud på Socialdemokraternas kongress