Den elfte september 1973 genomförde militären i Chile en kupp, Presidentpalatset bombades och den demokratiskt valde presidenten mördades. Kuppen hade föregåtts av en ekonomisk bojkott genomförd av framför allt USA.

Milton Friedman

Chile befann sig på grund av bojkotten i en ekonomisk kris. Amerikanska ekonomer med Milton Friedman i spetsen fungerade som rådgivare åt den nya chilenska regimen, man reformerade ekonomin grundligt, omfattande privatiseringar genomfördes, den nya ekonomiska politiken var impopulär och det krävdes både mord och tortyr för att genomföra den.

Efter att den nya ekonomiska politiken införts kollapsade den chilenska ekonomin, inflationen var i april 1974: 746 procent, och juntan tvingades att förstatliga stora delar av ekonomin.

En av reformerna som militärjuntan införde, och som man inte tog tillbaka, var en privatisering av skolan, skolor kunde drivas privat och ägarna kunde ta ut vinst samtidigt som skolan fick bidrag från det offentliga.

Sverige unikt i världen

Denna reform som det i Chile krävts en statskupp följt av omfattande våld för att genomdriva, infördes frivilligt och entusiastiskt av regeringen Bildt 1992. Länge var Chile och Sverige ensamma om att tillämpa systemet med skolpeng, 2016 avskaffades systemet i Chile.

I dag är Sverige unika i världen, vi är det enda land på jorden som tillåter privata, men offentligt finansierade skolor att ta ut vinst.