Många har synpunkter om det som en gång var Kungliga Postverket. Särskilt med tanke på varannandagsutdelning.

Posten kom till 1636, eftersom budet om kungens död vid Lützen tog så lång tid att nå huvudstaden via ryttare. Posten är en del av infrastrukturen och viktig för samhälle och privatpersoner.

Posten har alltid debatterats. I början av 1990-talet bolagiserades bland annat Televerket, SJ, Vattenfall och Posten. Nu blev verksamheten konkurrensutsatt och verkade enligt villkor i aktiebolagslagen. Styrningen skulle ske via staten med ägardirektiv. Priserna och servicen skulle förbättras med hjälp av marknaden.

Vi blir förundrade över att Postnord ska dela ut post varannan dag. Samtidigt sätter vi upp skyltar som Nej tack till reklam

Posten blev Postnord genom Maud Olofsson och stod på statens utförsäljningslista. Många förmåner som semesterdagar, sjukpension och pensionsålder ifrågasattes – förmåner som vi fått i hårda fackliga förhandlingar på grund av låga ingångslöner och en medioker lön. Nu ser vi resultatet.

Posten ska dela ut post, inte vinst till ägarna – oavsett om det är staten. Detta bör gälla alla statliga bolag. De är ju till för samhällsutvecklingen. På S-kongressen 2017 ville undertecknad ha en rejäl genomlysning av de statliga bolagens verksamhet utifrån samhällsnyttan. Tyvärr gick inte förslaget igenom. Vi får kämpa vidare.

Men det beror ju på oss själva att många upplever servicen som sämre! Vi blir förundrade över att Postnord ska dela ut post varannan dag. Samtidigt sätter vi upp skyltar som ”Nej tack till reklam”, vi ansluter oss till elektroniska brevlådor, vi skickar inte vykort, julkort eller brev.

Genom vårt beteende bidrar vi inte till Postnords intäkter, så att de kan dela ut post varje dag i hela landet. Det är ungefär samma sak som när vi förfasas över butiksnedläggningar i centrum – i butiker vi har slutat handla i!

Jag uppmanar er att plocka ner ”Nej tack till reklam”-skylten och skicka brev, kort och julkort. Gå inte på locktoner om elektroniska brevlådor, be att få din post fysiskt. Vi kan förfasas över offentligt ägda företag, men med vårt eget beteende kan vi faktiskt förbättra villkoren i dessa.

Peter Holkko, före detta postanställd och aktiv i SEKO/Statsanställdas Förbund