Politik ska framtas med omsorg, packas med kärlek, vara fylld med hopp och göra positiv skillnad hos befolkningen. Tyvärr är det sällan fallet.

Det som i stället har blomstrat inom politik har bland annat varit korruption, inkompetens, lögner och rasism.

Sluta leta syndabockar

För att politiker ska kunna lyckas så krävs det att först vakna ur sina primitiva tankemönster om letande av syndabockar som lösning på alla problem.

Man behöver inse att problem enbart är resultatet av tidigare politiska felbeslut.

Så länge politiker inte inser det, så kommer politiker att fortsätta vandra i en cirkel av självbedrägeri.

Lämna bekvämlighetszonen

Vill man växa är man tvungen att lämna sin bekvämlighetszon och se verkligheten.

Om man skyddar sig i en grupp som tänker likadant kommer man aldrig att ha andra perspektiv att se ett problem ifrån.

Det har ju alltid varit personer som sökt sanningen som utvecklat samhällen.

Att välja att stanna kvar inom sin bekvämlighetszon är att välja stagnation i stället för utveckling.

Ta inte beslut utifrån fördomar

Människan är en art som är utrustad med bland annat fantasi, sunt förnuft, intelligens och inlärningsförmåga.

Det enda som krävs för att utvecklas positivt är en verklig vilja att sluta leva i fördomar och rädsla.

Alltså att våga förkasta upprepande av samma agerande och börja tänka utanför boxen.

Politik ska grundas i empati

Om man skulle öppna och stänga sin hand tusen gånger per dag så skulle den fungera mycket bättre efter en månad. Detsamma gäller hjärnan, hjärtat och politik.

Rätt politik grundar sig i att hjärnan och hjärtat är välfungerande. Det vill säga empati.

Argument utan sanning

Här är några politiska argument som baseras i sanningsförvrängning:

Naturlig arbetslöshet

Naturlig arbetslöshet kan omöjligen existera i ett universum som befinner sig i ständig rörelse och förändring. Vid varje millisekund skapas det nya saker som behöver göras.

Bostadsbrist

Den enda anledningen till att det råder bostadsbrist är att det inte byggs tillräckligt och till rimliga priser.

Välfärd är dyrt

Det som verkligen är dyrt är att livnära förödelse i form av fattigdom, arbetslöshet, dåliga arbetsvillkor, dåliga pensioner med mera eftersom detta skapar stora onödiga bikostnader.

Det är för dyrt att lösa arbetslöshetens problem i egen regi

Studier har visat att det är runt fyra gånger så dyrt att livnära en arbetslöshet än det är att lösa problemet i egen regi.

I Sveriges fall skulle man kunna tjäna cirka 300 miljarder kronor om staten löste problemet i egen regi.

Antingen via skapande av egna arbetstillfällen, eller genom att lagstifta om sex timmars arbetsdag som heltid med bibehållen lön.

Alla företag som har testat detta har hävdat att de gick med vinst. Men åtta timmars arbetsdag är en principfråga, så staten behöver rädda företagen från sin egen självdestruktivitet.

Detta skulle minska arbetslösheten markant, om inte upplösa den helt.

En socialdemokratisk regering utgör inte lösningen per automatik. Det som behövs är politiker som gör sitt jobb!

Ha en trevlig tankestund!

Hector Riveros, Seko Klubb 111 (Tunnelbanan)