Ensamarbete borde inte få förekomma i Sverige 2021. Ta tågpersonalen och tågvärdarna i synnerhet, de utsätts dagligen för hot, trakasserier och våld . Vissa tågresenärer har inga skrupler alls utan vräker ur sig okvädesord till tågvärden. Till och med försökte personer i Kumla slita ut personalen från tåget, när de inte hade några biljetter och nekades att kliva på tåget.

Hur kan tågbolagen acceptera detta?

Problemen är inte nya, Seko släppte i december 2019 en rapport där det konstaterades att en av fyra ombordanställda upplevde att de utsatts för sexuella trakasserier. I samma rapport instämde sju av tio tågvärdar att hot och våld var ett allvarligare problem i december 2019 jämfört med ett år tidigare.

Tyvärr verkar det inte skett någon förbättring under 2020, snarare har det blivit värre. Hur kan tågbolagen acceptera detta? Är den offentliga upphandlingen som bygger på lägsta pris så mycket viktigare än personalens säkerhet ombord? Ska upphandlingarna syfta på att tjäna så mycket pengar som möjligt, att man offrar arbetsmiljön för de anställda? Ska liv behöva spillas för att de med lägst pris vinner upphandlingarna?

Slopa upphandling på lägsta pris

Svaret på detta är naturligtvis från ett fackligt perspektiv nej. Slopa upphandling på lägsta pris och ställ krav på ökad bemanning ombord. Av såväl arbetsmiljö- som säkerhetsskäl krävs att det ställs krav på att varje tågset inom spårtrafiken ska ha två ombordanställda. Situationen för personalen är nu mycket allvarlig och deras hälsa står på spel. Det är nog nu!

Mikael Andersson, arbetsmiljöansvarig Seko Gävle-Dala