Så här kan vi inte ha det, säger Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi när han möter de som drabbas av en alltför låg pension eller av en krackelerad sjukförsäkring, där samhället är tänkt att skydda. Göran Persson säger: Vi har världens mest robusta pensionssystem, men inte de robustaste pensionerna.

När pensionsuppgörelsen gjordes blev resultatet: Pension är en uppskjuten lön och skall beskattas som lön. Så var det inte med folkpensionen. Pensionerna delades upp i Inkomst/Premiepension som grundas på din livsinkomst och Garantipensionen.  De som inte fick en anständig pension, skulle skyddas av garantipensionen via statsbudgeten.

Det skall löna sig att arbeta, men tydligen inte att ha arbetat

Vi lever tre år längre än när systemet riggades. Men livslängden är ojämnt fördelad. SCB har i en rapport påvisat att en akademikerkvinna efter 30 års ålder lever åtta år längre än en man med enbart grundskola. Dessutom har högavlönade högre avsättning till sin tjänstepension.

Till skillnad från andra länder är vi väldigt beroende av våra avtalade Tjänstepensioner. När Kommunal släppte en rapport kan vi se att en lågavlönad arbetare född 1980 som jobbat HELA LIVET bara har 1470 kr mer netto än en person som aldrig jobbat. 

Det skall löna sig att arbeta, men tydligen inte att HA ARBETAT! Samtidigt som pensionsgruppen pratar procent hit eller dit, finns pengar i systemet. Jobbskatteavdraget som är ca 12 procent av hela statsbudgeten kostar 129 893 425 000 kr budgetåret 2021. Så 129 miljarder till de som jobbar, men mindre till de som har jobbat ett långt arbetsliv.

Vad kan vi då göra?

Vi måste avsätta mer till pensionen. I arbetsgivaravgiften finns den allmänna löneavgiften som inte går till vårt sociala skyddsnät på hela 215 miljarder kr för år 2021. Del av den skulle vi kunna använda till pensioner.

Du premieras att jobba efter 65 år som blir väldigt lönsamt. Började du jobba i tidig ålder blir inte lika lönsamt. Dvs Började du jobba tre år tidigare än normalt är det mer lönsamt att jobba tre år längre än normalt. Trots att du har lika många år i arbetslivet.

Arne-pensionen kallas en pension i Danmark. Den börjar 2022, när den officiella pensionsåldern blir 67 år. Den som har fyllt 61 år och arbetat i minst 42 år kan gå i pension vid 66 år. Har man jobbat i 43 år ska åldern vara 65 år och för den som jobbat i 44 år kan åldern vara 64 år. Detta skulle vi kunna kopiera i Sverige.

Välj pensionsfond

Om vi börjar sätta av mer pengar nu till framtiden, då hinner många aldrig njuta av de nya avsättningarna. Ardalan Shekarabi har därför gjort ett speciellt pensionstillägg utanför pensionsuppgörelsen som går till gruppen lågavlönade som jobbat hela livet och knappt har mer i pension än de som aldrig jobbat. Vi måste nog utanför pensionsuppgörelsen hitta sätt att höja pensionen här och nu.

Du själv kan i Premiepensionen och Tjänstepensionen alltid välja en fond med så låg avgift som möjligt.  Bankernas ”dyra” fonder bara är dyra. Inte ett dugg bättre. Vi har i mitt parti vid kongressen 2017 drivit frågan om anständiga pensioner. Ardalan Shekarabi har vid ett flertal tillfällen sagt: ”Så här kan vi inte ha det!” Jag hoppas att vi är flera som den närmaste tiden kan säga det samma. För allvarligt talat, jobbskatteavdrag för 129 miljarder per år. Men mediokra pensioner för de lågavlönade som jobbat hela livet.

Peter Holkko, Seko-medlem och kongressombud för Socialdemokraterna Jönköpings Län 2017