Kamrater, är vi inte värda mer än detta?

Tänk på den svenska arbetsmarknaden som en gång präglades av trygghet, rättvisa och starka fackliga traditioner.

Nu hotas denna gemenskap av bemanningsbranschen, en parasit som sakta men säkert suger musten ur vår arbetsmarknad och våra liv.

Otryggt med bemanningsföretag

Det är dags att vi tillsammans står upp och visar vårt missnöje, och här är varför.

Använd dig av känslor och fakta för att förstå bemanningsbranschens destruktiva natur.

Föreställ dig att du är en arbetstagare som inte vet var du kommer att arbeta nästa månad, eller om du ens kommer att ha en inkomst.

Denna otrygghet skadar inte bara den enskilda individens välbefinnande, utan också vårt samhälle som helhet.

Urholkar våra rättigheter

Bemanningsbranschen är en långsam och smygande förödelse som urholkar våra rättigheter och vårt välstånd.

Låt oss tillsammans visa att vi inte längre accepterar att bemanningsföretag får förstöra våra liv och vår framtid

Företag som tjänar pengar på att hyra ut och sälja arbetskraft har kastat oss in i en cykel av osäkerhet och låga löner.

Så jag frågar er, kära läsare: Är det verkligen detta vi vill ha för våra barn och framtida generationer?

Löner och villkor pressas

Det är dags att vi anklagar bemanningsbranschen för att vara arkitekten bakom vår otrygga arbetsmarknad.

De har skapat en värld där arbetsgivare kan pressa löner och villkor, där fackliga rättigheter undermineras och där människor tvingas att bo i en ständig rädsla för att förlora sitt levebröd.

Men vi kan göra skillnad.

Ta kampen mot bemanningsbranschen

Vi kan vända detta öde genom att höja våra röster och kräva en förändring. Vi måste uppmana våra politiker att agera, att stifta lagar som skyddar oss från bemanningsbranschens rovgiriga klor.

Vi måste också utmana arbetsgivare att tänka om och sätta anställdas välmående och trygghet i centrum.

Dags att agera

Så jag uppmanar er, kära läsare, att låta era hjärtan och sinnen förenas i en gemensam kamp mot denna bransch som hotar allt vi värderar.

Låt oss tillsammans visa att vi inte längre accepterar att bemanningsföretag får förstöra våra liv och vår framtid. För om vi inte agerar nu, vem ska då göra det?

Peter Lihnell, förtroendevald, Teliaklubben Seko