Seko är via sitt medlemskap i LO delägare i Runös kursgård som har utbildat generationer av fackliga företrädare. Även Runö har drabbats hårt av Coronakrisen då all kursverksamhet stannat upp helt och inkomsterna då sinat. Detta har nu lett till att Runö har varit tvungna att varsla sin personal.

Det här hade kunnat hindrats ifall ägarna hade tagit sitt ansvar och stöttat upp ekonomiskt. Man hade också kunnat ta den här chansen för att digitalisera delar av utbildningsverksamheten.

”Online-utbildning ett alternativ”

Seko klubb111 tunnelbaneklubben har över 20 helt nya förtroendevalda som har ett stort behov av utbildning för att förstå sitt nya förtroendeuppdrag och vilka verktyg de som förtroendevalda har. Detta brukar i vanliga fall göras av Runös fantastiska pedagoger, samma pedagoger som idag är varslade. Dessa pedagoger kan mycket väl istället användas för att skapa online utbildningar istället.

Seko och de andra LO-förbunden har budgeterat för utbildning som vanligt, budgetar som inte kommer att användas fullt ut om man enbart sparar dem till i höst. Denna budget kan användas för att investera i framtiden och en välutvecklad online utbildning som vi kommer kunna ha nytta av en lång tid framöver.

Runös ordinarie utbildningar kommer aldrig att helt kunna flyttas helt online men det här skulle kunna vara ett komplement till den som är välbehövlig.

”Stoppa varsel”

Man kan också använda dem för repetition mellan sina utbildningar i framtiden och därmed stärka upp våra förtroendevaldas kunskapsnivåer. Man är som bekant aldrig färdigutbildad och alla har behov av att repetera ibland.

Att en fackligt ägd folkhögskola är tvungna att gå så långt som att varsla sin personal ser extremt illa ut speciellt när man kan hitta ett annat syfte för den personalen.

Det borde vara en självklarhet att vi i facken ska vara bättre arbetsgivare än andra arbetsgivare och det här gör oss mörkrädda. Därför vill vi se att Seko och LO göra allt för att det här inte ska behöva hända. Stoppa dessa varsel och gör det snarast.

Seko klubb111 Tunnelbaneklubben uppmanar både Seko och LO att ta sitt ansvar som arbetsgivare och vara en god förebild för andra arbetsgivare. Se till att Runö kan överleva och ge dem ett syfte nu under krisen.

Gör en beställning av Runö på online utbildningar och skjut till de pengar som Runö saknar för att kunna behåll sin personal. Det är en investering för framtiden och vi är skyldiga våra duktiga utbildare det.