Vi delar åsikten att kriminalvårdarna är den viktigaste gruppen för att bedriva en god kriminalvård, både vad gäller behandlingsinsatser och säkerhet. Deras uppdrag kan vara livsavgörande på flera sätt. Därför förändrar Kriminalvården sin utbildningsmodell genom att omfördela resurserna. Den gemensamma utbildningsbasen minskar och resurser omfördelas istället till att förstärka fort- och vidareutbildning för att möta varje enskild kriminalvårdares utbildningsbehov genom skräddarsydda utbildningar och fortbildningar. Målet är att få en bättre och mer effektiv utbildning för varje enskild kriminalvårdare som i dag kan ha mycket skilda roller beroende på om man arbetar med behandling, i arbetsdrift, med säkerhet eller annan verksamhet.

 

Bruhn, Lindberg och Nylander gör misstaget att ställa satsningar på säkerhet mot satsningarna på personalen. Det finns ingen motsättning däremellan, tvärtom. En god säkerhet, som upprätthålls med ändamålsenligt yttre skalskydd, tekniska lösningar, tillsammans med kompetent och välutbildad personal, är en förutsättning för att kunna bedriva en modern kriminalvård.

Genom det dynamiska säkerhetsarbetet har vi en i det närmaste narkotikafri miljö vilket är unikt ur ett internationellt perspektiv. Först i en trygg och drogfri miljö har man möjligheten att erbjuda en bra behandling, utbildning, produktionsarbete, studier eller andra aktiviteter såsom t ex kulturverksamhet. Antalet intagna i behandlingsprogram och studier har ökat markant, över tid. Vidare arbetar vi med ett aktivt underrättelsearbete och vi har förmodligen bättre kontroll på kriminella gäng än i något annat land i vår närhet och vi arbetar aktivt med placering både i häkte och anstalt för att uppnå trygghet och förhindra återfall i brott.