Dagens regler för arbetskraftsinvandring, som infördes av moderaterna för drygt 10 år sedan, har öppnat upp för fusk, fiffel och exploatering av utländsk arbetskraft. Vi socialdemokrater har varit emot lagstiftningen sedan införandet och ser nu till att städa upp i denna oreda.

För att komma till bukt med avarterna i systemet tillsatte den socialdemokratiskt ledda regeringen en utredning av nuvarande lagstiftning, i februari 2020. I dagarna har utredningens första del överlämnats till migrationsminister Morgan Johansson, och innehåller flera viktiga förslag som innebär skärpningar av nuvarande lagstiftning.  

Utökade kontroller av arbetskraftsinvandrares arbetsvillkor

Det handlar bland annat om införandet av ett försörjningskrav för den som vill ta hit sina familjemedlemmar. Kommer man till Sverige för att arbeta och vill ta med sig sin familj, måste man också tjäna tillräckligt mycket för att kunna försörja såväl sig själv som sina familjemedlemmar.

Därtill innehåller betänkandet viktiga åtgärder om utökade kontroller av arbetskraftsinvandrares arbetsvillkor. Migrationsverket ska göra fler och riktade kontroller av anställningsvillkoren efter att en person har kommit till Sverige för att arbeta. Om en arbetsgivare inte anmäler förändringar av arbetsvillkoren, kan han eller hon dömas till böter eller fängelse i upp till 6 månader.

Här ska råda ordning och reda

Det här är viktiga steg i rätt riktning, som innebär skärpningar av dagens generösa regelverk. Utredningen kommer nu arbeta vidare med ytterligare åtgärder för att bland annat komma åt handel med arbetstillstånd, exploatering av deltidsarbetande arbetskraftsinvandrare och annat organiserat missbruk. Vi ser fram emot att ta del av dessa förslag senare i höst.

För oss socialdemokrater råder ingen tvekan: svensk arbetsmarknad ska inte vara en fristad för oseriösa företag och kriminella. Här ska råda ordning och reda med svenska löner och villkor – för alla som jobbar i landet.

Teres Lindberg

Riksdagsledamot, medlem i Seko