Personalbristen i kollektivtrafiken riskerar att bli ett hinder både för klimatomställning och samhällsekonomi. I en tid då fler måste ställa bilen för att vi ska klara klimatmålen är kollektivtrafiken en framtidsbransch som omfattas av miljardinvesteringar.

Men för att bussar och tåg ska gå i tid räcker det inte med fler spår och stationer. Det krävs förare och mekaniker, trafikledare, arbetare i servicehallar, stationsvärdar med flera andra yrkesgrupper som får trafiken att rulla varje dag. I Stockholmsregionen har personalbrist blivit en allt vanligare orsak till förseningar. Här kan vi konstatera att situationen är allvarlig.

Buss- och lokförare är idag bristyrken. Var fjärde bussförare i Sverige är över 60 år och 2 600 personer väntas gå i pension mellan åren 2018 och 2020. Enligt Sveriges Bussföretag har åtta av tio företag behov av att rekrytera förare och sex av tio har haft svårt att rekrytera det senaste året.

På spårtrafiksidan har brist på lokförare lett till inställda avgångar, beordrad övertid och en krisuppgörelse med fackförbund. Dessutom råder det akut brist på fordons- och järnvägstekniker; underhållsföretagen beräknas behöva 350-400 nya tekniker varje år, i flera år framåt.

För att utveckla den kollektivtrafik som vårt samhälle behöver måste vi öppna fler vägar in i de yrken som behövs. Men framförallt behövs en ordentlig uppryckning av arbetsvillkoren så att människor både söker sig till branschen – och stannar kvar i den.

Omoderna arbetstider med långa arbetspass och delade turer för förare måste fasas ut. Det ska gå att utvecklas i jobbet genom fortbildning och specialisering. Det ska märkas på lönen att kollektivtrafiken är samhällsviktig.

Vi socialdemokrater i Region Stockholm presenterar här fyra förslag för att trygga kompetensförsörjningen i kollektivtrafiken:

  • Utöka CSN-lån för körkort till att omfatta buss- och lastbil. Regeringen bör skyndsamt genomföra det socialdemokratiska förslaget om att CSN- körkortslånet ska omfatta busskörkort.
  • Modernisera arbetstider och slopa delade turer. Det måste gå att arbeta i branschen ett helt yrkesliv, och för den som gör det ska det finnas tid till ett normalt familjeliv.
  • Skärpta grundkrav på arbetsvillkor i trafikupphandlingar. Dagens upphandlingar till lägsta pris ger liten eller ingen möjlighet för arbetsgivare att gå före med bättre villkor.
  • Fler utbildnings- och praktikplatser. Trafikverket bör ges helhetsansvar för kompetensförsörjning och utbildning till järnvägsyrken. Regionerna måste samverka med akademi och näringsliv för fler yrkesutbildningar för övriga trafikslag.

Att vässa personalpolitiken är en fråga som regionerna måste ta tag i under den kommande mandatperioden. Men tyvärr är intresset för personalens villkor är svalt hos den Moderatledda majoriteten i SL. Senast i februari avslog de vårt förslag om att få bort delade turer för bussförare i kommande upphandlingar av busstrafiken.

Vi kan bara hoppas att den grönblå majoriteten snart inser sitt misstag – vi har inte råd att inte erbjuda schyssta villkor för personalen. Det måste bli ändring på personalpolitiken om vi ska kunna bygga en robust, pålitlig och attraktiv kollektivtrafik för framtiden.