Jag fick det stora privilegiet att delta i kriminalvårdens sista kull av akademiskt skolade. Som bekant har den akademiska biten avskaffats i ett försök att spara pengar. Jag måste först inflika att jag håller med Margaretha Sandberg i sak när hon replikerar mot kritiken om högskolans avskaffande. Ja, Sandberg, bra kriminalvård bedrivs i en viktig kombination av väl fungerat yttre skalskydd, tekniska lösningar tillsammans med kompetenta och välutbildade kriminalvårdare. I detta tror jag också att Odd Lindberg, professor i socialt arbete, håller med. Det är hur vi når dit som skiljer oss från varandra. Definitionen av vad ”kompetenta och välutbildade” är gör alltså skillnaden mellan människors sätt att se på saken.

 

Jag tror stenhårt på högskolebiten och kan säga med säkerhet att den gjort mig till mer vidsynt, öppen och mer analytisk över min roll som kriminalvårdare. För det handlar inte bara om kriminalvårdarens faktiska roll i arbetslaget och mot klienterna, det handlar om kriminalvårdarens roll i samhället, vad vi har för värderingar, hur vi ska förstå strukturer, tolka dessa och agera ut efter dem. Under högskolans vingar talade vi om könsroller, om genusperspektivets förklaringsmodell, om etniska och kulturella olikheter och likheter och hur vi tacklar detta. Den moderna kriminalvårdaren måste förstå dessa saker för att kunna sätta saker i dess rätta sammanhang. För att motverka okunskap om företeelser som homosexualitet, manschauvinism, sexism, samt förstå det sociala pusslet bakom varje klient så räcker inte kriminalvårdens egen utbildning till, tyvärr.

 

Jag förstår viljan hos Margaretha Sandberg att förklara vad kriminalvården lyckats med. Det vill jag också prata om, jag är stolt över vad vi gör på golvet varje dag i det dagliga arbetet. Men ibland kan det vara bra att också beskriva vad kriminalvården behöver för att lyckas ännu mer. Kriminalvården går från att vara ett akademiskt grundande yrke till att nu mera enbart luta sig på de gymnasiala resultaten. Detta leder i sin tur till en statusförskjutning neråt för hur vi än vrider och vänder på detta så betyder högskolan mycket i den samlade bedömningen från allmänheten. Kriminalvården är inte ett yrke där alla kan komma och gå som dem vill, kriminalvården behöver spetts, socialt kunniga individer och individer som förstår sin roll i ett större sammanhang i det globala internationella jämställda samhället. Och eftersom vi är rättssamhällets yttersta företrädare så har vi ett ansvar över att vi speglar samhällets utveckling. Därför vill jag ha högskolan tillbaka in i grundutbildningen.