Telia

Telia är ett av de företag som har säkerhetsklassade tjänster och just nu sker en viss förändring av vilka tjänster som ska omfattas. Det kan slå fel, menar Sekos ordförande Hans Gustavsson.

–Vi försöker bevaka att tjänsterna får rätt klassning, så att inte någon som arbetat länge och har mycket kunskap blir av med sin tjänst för att kraven plötsligt ändras.

Fler och fler blir granskade på Telia och det har kommit fram att det kan bli problem om den anställde träffar och umgås med en person från ett annat land. Ryssland är ett av de länder som bevakas särskilt.

–Det kan vara otäckt och bli väldigt närgånget, säger Hans Gustavsson.

Det är Säpo som granskar den person som ska arbeta på en säkerhetsklassad tjänst. Hans Gustavsson tycker att grunden för deras bedömning är ”lite väl hemlighetsfull”. Han skulle vilja ha större öppenhet.

Vattenfall

På Vattenfall Services Nordic AB, som är ett av Vattenfalls bolag, har Seko krävt att de frågor som ställs vid säkerhetsprövningen ska formuleras om. Nu är de alldeles för intima, säger Sekos Juha Siipilehto.

–Seko har reserverat sig mot frågorna, som ska ställas av närmaste chef, eftersom de går för långt in i detalj när det gäller exempelvis bakgrund. Som var man kommer ifrån, flera generationer tillbaka. Vilken släkt man har kvar i ett tidigare land även om man inte är född där själv. Vilka personer man umgås med. 

Kraven på säkerhetsprövning kommer ofta från kunderna som kan vara kommuner, nätbolag och kärnkraftverk.

–Vi har fått igenom att den som inte klarat säkerhetsprövningen för ett projekt, inte hamnar på övertalighetslistan. Det finns oftast andra jobb de kan göra, säger Juha.

Trafikverket

Sekos ordförande på Trafikverket, Charlotte Olsson, har invänt mot att trafikledningscentraler blivit skyddsobjekt. Det innebär att all personal ska säkerhetsprövas. Det krävs även att den anställde är svensk medborgare.

–Därmed minskar våra möjligheter att få en arbetsplats med mångfald. Vaktmästaren som arbetat länge kanske inte behöver ha en tjänst som är säkerhetsklassad, säger Charlotte Olsson.

Det finns fall där medarbetare inte klarat säkerhetsprövningen, men Seko har ingen kännedom om omständigheterna.

Det finns totalt ett tusental säkerhetsklassade tjänster på Trafikverket.

Säkerhetsskyddslagen

Säkerhetsskyddslagen är tänkt att skydda rikets säkerhet mot spionage, terrorism och andra brott. Den nuvarande lagen tillkom 1996 men skärptes den 1 april i år.

Personal på säkerhetsklassade tjänster ska genomgå säkerhetsprövning, dels vid anställning, dels fortlöpande.

Skärpningen av lagen innebär att alla arbetsgivare ska ta ställning till om de har tjänster som ska säkerhetsklassas och det är arbetsgivaren själv som avgör det. I regel rör det tjänster där personen har tillgång till känslig information om exempelvis it-system.