Andelen som får sin sjukpenning indragen har ökat från 1 procent 2014 till nästan 6 procent 2017, skriver tidningen Fastighetsfolket. Och lågutbildade drabbas i högre utsträckning än andra. Det visar en ny rapport från det fackliga idéinstitutet Katalys. 

En av orsakerna är att sjukskrivnas arbetsförmåga prövas mot en större del av arbetsmarknaden än tidigare och att tidsgränserna inte tar hänsyn till exempelvis ålder eller utbildningsbakgrund, enligt rapporten. 

– Åtstramningarna är ett svek. Sjukförsäkringen skapar vidgade klassklyftor och en skenande otrygghet, säger utredaren Mats Wingborg i ett pressmeddelande. 

OECD:s hårdaste krav

Rapporten visar också att Sverige i dag har OECD:s hårdaste krav för sjukersättning (det som tidigare hette sjukpension). Detta har ökat trycket på sjukpenningsystemet. 

Mats Wingborg föreslår ett antal åtgärder för att komma tillrätta med vad han anser vara sjukförsäkringens problem. Bland annat att:  

  • staten inte ska ha som mål att pressa ner sjukpenningtalen. 
  • ta bort tidsgränserna i rehabiliteringskedjan och ersätta dem med stödjepunkter.
  • arbetsgivarna tar ett större ansvar för rehabilitering och anpassning av arbetet.  
  • fler långtidssjukskrivna beviljas sjukersättning. 

Den här artikeln är först publicerad i Fastighetsfolket, som tillsammans med Sekotidningen och fem andra titlar ingår i LO Mediehus.