– Vi skulle behöva mer produktutveckling av verktyg och maskiner i Sverige. Jag har kontaktats av utvecklare som vill testa olika lösningar. Så det finns ett intresse, säger Björn Hagberg, spårsvetsare och huvudskyddsombud på NRC Group.

Egna verktyg för att skona ryggen

Han har själv förfinat några av sina verktyg genom att förlänga ”axlar och armar” så att han slipper arbeta med böjd rygg.

– Många verktyg är gamla och inte ergonomiskt bra. Jag har haft samma sedan jag började och kollegor har samma som när de började för 40 år sedan.

Björn vill tona ner sin roll som utvecklare, trots att många i branschen hänvisar till hans idéer.

– Alla vill inte ha det som tagits fram heller, en del tycker att det är bra som det är.

Säkerhet försvåras med lägsta pris

Björn Hagberg tycker att det är viktigt att underhållet utvecklas och blir mer modernt. Det höjer säkerheten och förbättrar arbetsmiljön i branschen. Men för att det ska vara möjligt måste Trafikverket ta med dessa kostnader i upphandlingen, menar han.

– Nu går Trafikverket bara på lägsta pris och då går det inte att få betalt för innovationer. Hur ska små företag ha råd att köpa ny utrustning om de inte får betalt för det?

– I dag är kontrakten så korta, fem plus två år, att det inte går ihop ekonomiskt. Lägsta pris gör också att det blir för få anställda i förhållande till arbetsbördan samt att utrymmet för förbättringar blir väldigt små.

Han är orolig för vad lägsta pris-policyn gör med säkerheten.

– De regler för säkerhet som finns är bra, men de är svåra att följa eftersom prispressen leder till resursbrist, säger Björn Hagberg.