–Tyvärr har inget förändrats sen dess, säger Nader Rostaminegad, huvudskyddsombud.

Frågan om trafikledarnas arbetssituation och de säkerhetsproblem som kan uppstå när trafikledarna inte kan ta nödvändiga pauser har nu tagits upp på politisk nivå i Region Stockholm.

”Följer lagar och regler”

Vänsterpartiets Lina El Yafi, som är fackligt aktiv för Seko på Tvärbanan, har i en interpellation frågat moderata trafikregionsrådet Kristoffer Tamsons vad han är beredd att göra för att förbättra situationen för nattrafikledarna.

Han hänvisar i sitt svar till att pauser och raster är en kollektivavtalsfråga och något som fack och arbetsgivare ska lösa. Tamsons menar också att verksamheten i dag följer de lagar och regler som finns och att den därmed är säker. Arbetsmiljöansvaret vilar på arbetsgivaren, skriver han vidare.

Lina El Yafi håller inte helt med.

–Det borde vara så att fack och arbetsgivare löser detta, men det fungerar inte i praktiken, säger hon och fortsätter:

”Vem vill arbeta utan rast?”

–Genom upphandling sätter politikerna de ekonomiska ramarna för verksamheten. Där är facket inte en part och kan inte påverka. Upphandlingen leder till minimibemanning eftersom det är det enda företagen som lägger anbud kan dra in på.

–Vem skulle acceptera att jobba natt mer än 8 timmar i sträck utan rast?

Låg bemanning och nattarbetstid på 8 timmar och 40 minuter i sträck, utan schemalagda raster eller pauser, gör att personalen bränner ut sig, enligt Nader Rostaminegad. Arbetstiden är i enlighet med det lokala kollektivavtalet, men skyddsombuden anser att avtalet förutsätter en högre bemanning.

Nader menar att det är en säkerhetsfråga och därför en fråga för Arbetsmiljöverket.

–Vi har framfört det till MTR, men de anser att det finns möjlighet att ta rast när det passar och att det är tillräckligt för att vi ska jobba säkert. Jag undrar vem som ska ge oss rasterna när det inte finns tillräckligt med personal för att täcka upp, säger han.

Han företräder SRAT, ett fackförbund inom Saco, och säger att i nästa års avtalsrörelse ska facket försöka förhandla fram ett nytt kollektivavtal med andra arbetstider.

Inte optimist

–Jag är inte så optimistisk. MTR:s ekonomiska situation är inte annorlunda då. Det skulle kosta dem två extra tjänster att lösa problemet, säger Nader.

Lina El Yafi är kritisk till trafiklandstingsrådet.

-Han är ansvarig för tunnelbanan men lyssnar inte på kritiken. Vi tycker han skulle lyssna på personalen och facket, säger hon.

Hon och Vänsterpartiet menar att den bästa lösningen är att trafiken återtas i regionens egen regi.

–Då skulle det också bli tydligare vilket ansvar politikerna har för fördelningen av resurser och personalens arbetsmiljö. I annat fall måste regionen åtminstone ställa större krav på arbetsmiljön i upphandlingarna.