PFAS är en grupp med tusentals konstgjorda ämnen, som är bra på att hålla borta smuts, fett och vatten. De används därför i varselkläder.

– De här ämnena har unika tekniska egenskaper, som beror på att de är extremt tåliga och svåra att bryta ner. När man sprider ut PFAS är det svårt att hålla koll på var det tar vägen, säger Jenny Ivarsson som är strategisk rådgivare och leder arbetet med PFAS på Kemikalieinspektionen.

Varselkläder ger stora utsläpp

Vissa PFAS-ämnen är bevisat skadliga för människor, och klassas som fortplantningsstörande och misstänkt cancerframkallande.

– För de flesta av ämnena saknar vi kunskap. Men det finns starka skäl att se PFAS som grupp som hälsoskadliga. Studier på däggdjur har visat effekter på lever, sköldkörtelhormon, immunförsvar och fortplantning. För vissa ämnen har det gått att se tumörtillväxt, säger Jenny Ivarsson.

Porträtt av Jenny Ivarsson vid Kemikalieinspektionen.
Jenny Ivarsson leder arbetet med PFAS på Kemikalieinspektionen.

Det finns dock ingen orsak att vara orolig för sin egen hälsa om man jobbar i varselkläder, tycker hon.

– Jag skulle inte säga att det är någon akut fara för hälsan att bära de här kläderna. Men genom att bära dem bidrar man till att ämnena släpps ut i miljön. Och när kläderna tillverkas släpps det ut till miljön.

I studier på människor handlar det främst om fall där stora mängder PFAS har kommit ut i dricksvattnet.

Då har det gått att se en ganska stark koppling mellan ökade halter av PFAS och försämrat immunförsvar, enligt Jenny Ivarsson.

Kartlägger PFAS i varsekläder

Just nu undersöker Kemikalieinspektionen för första gången innehållet av kemikalier som PFAS i varselkläder.

Myndigheten har köpt in olika varianter av varselkläder och skickat till labb. Svar på analyserna väntas i höst.

– Eftersom det här är en kartläggning och inte en tillsyn så kan vi inte kräva att företag drar tillbaka varor, utan vi kommer informera tillverkarna. Företagen vill oftast göra rätt, så i de allra flesta fallen tar de bort varor som inte klarar kraven i kemikalielagstiftningen från marknaden, säger Susan Strömbom som är inspektör på Kemikalieinspektionen.

För viss användning, som till exempel vattenavvisande plagg, kan det gå att fasa ut PFAS. Men just när det gäller varselkläder kan det vara svårare, tror Susan Strömbom.

– I den här typen av användning är det svårt att fasa ut ämnen som PFAS. Det kan vara svårt att ersätta eftersom man vill ha vissa egenskaper, som smutsavvisning, i just varselkläder.

Varselkläder kan undantas

Trots riskerna med PFAS är ämnena fortfarande tillåtna att använda. Det är EU-regler som styr.

Kemikalieinspektionen tycker att det finns tillräckligt med argument för att förbjuda alla PFAS-ämnen på EU-nivå. De arbetar med ett förslag som ska lämnas in i januari 2023.

– Vi tittar på behov av undantag. Vissa områden kan vara kritiska för samhället, som skyddsutrustning och varselkläder. Då får man göra en avvägning – vilken nytta gör ämnena, och vad har de för effekt på miljön?, säger Jenny Ivarsson.

PFAS – skadliga ämnen

PFAS står för per- och polyfluorerade alkylsubstanser och är en grupp industriellt tillverkade ämnen som inte finns naturligt i miljön och som är extremt svårnedbrytbara.

Det finns mer än 4 700 olika PFAS-ämnen på marknaden. Varselkläder, funktionskläder, skor, möbeltyger, skidvalla, brandskum och impregneringssprejer är exempel på produkter som innehåller PFAS.

Människor som fått i sig mycket PFAS har visat sig få sämre immunförsvar. Vissa PFAS-ämnen är klassade som fortplantningsstörande och misstänkt cancerframkallande. Enligt Kemikalieinspektionen finns det starka skäl att se PFAS-ämnen som hälsoskadliga.

Källa: Naturskyddsföreningen och Kemikalieinspektionen