Smittspridningen av covid-19 är stor i samhället. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som har möjlighet ska arbeta hemma. Sekotidningen ringde upp några fackliga ombud för att se hur det fungerar med hemmajobb på deras arbetsplatser.

Hur har det fungerat med distansarbete hos er?

Rickard Wäst Ordförande för Seko på Telia

— I stort har det fungerat väldigt bra. Företaget har hjälpt till med skärmar och teknik som man har haft möjlighet att låna hem. Kontorsstolar har också kunnat lånas, men när det frågades efter höj- och sänkbara skrivbord blev det något trögare. Dock löstes det i huvudsak om det verkligen fanns ett behov.

Vissa enheter har blivit lite styvmoderligt behandlade. Det har varit på våra kundtjänster där det inte har sett likadant ut över hela företaget, det har varit väldigt beroende på lokal chef om det har fungerat att jobba hemma eller inte. Det har varierat i det tillitsbaserade ledarskapet, anser vi. Oftast har det löst sig i dialog med de inblandade.

Bild: Privat

Charlotte Olsson Ordförande för Seko på Trafikverket

— Det fungerar jättebra. Det är väl nästan så att arbetsgivaren är lite orolig över att folk inte kommer tillbaka. När smittan gick ner ägnade vi oss åt att skriva distansarbetsavtal. Framöver kommer man kunna jobba 49 procent hemifrån, i de arbeten där det fungerar.

De flesta av våra medlemmar är inom trafikledning och färja och de måste till jobbet. Där har vi lagt vårt krut på att man inte ska tvinga in människor om det inte behövs. Man ska till exempel få göra utbildningsdelar hemifrån. Det fick vi gehör för till slut.

Bild: Privat

Jan Lahti Myndighetscentralt fackligt ombud på Centrala studiestödsnämnden (CSN)

— Supersmidigt. Här i Sundsvall har vi fått ta hem en del arbetsutrustning och cheferna har haft regelbundna avstämningsmöten med alla som jobbar hemma för att se att det fungerar bra.

Arbetsgivaren har även blivit mer generös med hemmajobb, vilket är välkommet. Innan pandemin var det en fråga som alla tre fackförbund drev och då var arbetsgivaren emot detta. Nu har arbetsgivaren märkt att det går smidigt och fungerar bra.

Bild: Privat

Ulf Tengman Ordförande för Seko på Vattenfall Eldistribution

— Det fungerar ypperligt hos oss. Tekniken är stabil och man har hunnit göra mycket mer eftersom det är mindre resande tid. Det har även varit tydliga instruktioner kring vilka verktyg vi har att tillgå och hur vi beställer hem hjälpmedel för att få en god arbetsmiljö.

Det finns en covid-grupp som jobbar aktivt med att se vad vi kan göra och inte. Som jag upplever det har vi anställda även klarat oss bra med måendet av att vara hemma. Men det har givetvis varit en tuff period för oss alla, med prövningar och nya sätt att förhålla oss på.

Bild: Privat

Mikael Listh Ordförande för Seko på Arbetsförmedlingen

— Myndigheten trodde att produktionstal skulle påverkas negativt och sjuktal skena i höjden, men det har blivit precis tvärtom. Man har tidigare varit väldigt restriktiv med hemarbete, men alla med arbetsuppgifter som tillåter det kommer att få jobba upp till 49 procent av sin tid hemma efter pandemin på årsbasis. Ett par månader kan man till exempel jobba hemma mer frekvent än annan tid på året.

Ur fackligt perspektiv har vi efterfrågat det här under många år för att vara en attraktiv arbetsgivare och ge medarbetare bättre möjligheter till att förena privatliv och arbete.

Bild: Privat

Robert Wiklund Myndighetscentralt fackligt ombud på Seko Migrationsverket

— Arbetsgivaren har varit väldigt generös med distansarbete. Planen var en successiv återgång från hösten, men det hanns inte med fullt ut i och med nya restriktioner. Nu är frågan om vi ska tillbaka till det gamla eller nya, och vad är egentligen det nya?

Under pandemin har det visat sig att det går att jobba hemma. Myndigheten tog fram ett avtal inför den successiva återgången som anställda kan teckna för att sitta hemma upp till 49 procent på årsbasis. Det gäller naturligtvis för de som har möjlighet, vi har ju de som jobbar på förvar och annat som inte har möjlighet att jobba hemma.

Bild: Åsa Jansson/Seko