Norsborgsdepån i södra Stockholm kostade 1,6 miljarder att bygga och har fått ett prestigefullt pris för ett av de mest väl genomförda tunnelbyggen i världen.  

Tunnelbanedepån är toppmodern, och ett av trafikförvaltningens skrytbyggen. Ändå har den byggts på ett sätt som riskerar anställdas liv och hälsa, enligt Sekos huvudskyddsombud.  

I slutet av oktober skedde en arbetsplatsolycka i depån.  

Farlig ledning på 700 volt

En fordonsvårdare skurade inuti förarhytten på ett tåg. Han backade bakåt medan han gjorde det, och trodde att en arbetsplattform fanns utanför tågdörren. Men så var det inte.  

I stället föll han från drygt 1,5 meters höjd ner intill spåret, bröt ett revben och landade bredvid en livsfarlig ledning på 700 volt. 

Ambulans larmades och förde honom till sjukhus. Polisen har upprättat en anmälan om misstänkt arbetsmiljöbrott. 

– Arbetsmiljön är väldigt dålig i depån, säger Sekos huvudskyddsombud Benny Norgren. 

Han tycker att arbetsgivaren MTR Facility Management inte har gjort tillräckligt för att förbättra säkerheten efter olyckan.

Den 3 november lade han ett skyddsstopp på depån. Det innebär att allt arbete avbröts på grund av ”omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa”.   

Dålig luft i Norsborgsdepån

Det finns inte en arbetsplattform med fasta räcken, som går utmed tågets båda sidor, för att förhindra fallolyckor. Bara en plattform på ena sidan. På den andra sidan har man en kort plattform som dras fram och tillbaka längs fordonet. 

Benny Norgren menar också att depån inte är lämpad för fordonsvård. Depån ligger långt under marknivån och luftkonditioneringen fungerar enligt honom inte som den ska, varken i lokalen eller i vagnarna. 

MTR:s arbetsmiljöchef Lars Nyström förvånas. 

– Det har jag aldrig hört förut. Vi brukar mäta om vi får synpunkter på luften eller temperaturen. Vi får undersöka det här. 

Lars Nyström berättar att man har skärpt arbetsinstruktionerna. Fordonsvårdarna ska inte längre städa med dörrar öppna.

Han håller med om att det skulle behövas arbetsplattformar på båda sidorna – för så är det i de flesta depåerna. Men lägger ansvaret på ägarna, trafikförvaltningen, som har byggt och utrustat depån. 

– Vi får förhålla oss till den här utformningen.  

Kommer ni lyfta det här med trafikförvaltningen? 

– Absolut, det finns ju en poäng med att bygga bort de risker man kan bygga bort. Men jag kan inte lova att det blir arbetsplattformar och räcken, säger Lars Nyström. 

Inga åtgärder

 Trafikförvaltningen kan inte säga om något kommer att göras åt arbetsplatsformarna.  

”Det är möjligt att MTR efter utredning av olyckan kommer fram till att det finns åtgärder i själva miljön som trafikförvaltningen kan vara behjälpliga med att ordna, och då kommer vi självklart att utvärdera deras förslag”, skriver trafikförvaltningens pressekreterare, Elin Lindström, i ett mejlsvar, och fortsätter:  

”I och med att det inte har kommit in någon sådan förfrågan från MTR har vi tyvärr svårt att ge något mer konkret svar på dina frågor och att göra en intervju om potentiella ändringar i depån.”