”Hoppas du och hela din släkt får cancer och dör!! Eller att någon vettig människa avlivar er.”

Så står det i ett mejl som skickades till en tjänsteman på Trafikverket som figurerat i media med anledning av Västlänksbygget.

Någon eller några bryter sig in på en arbetsplats och skär i selar som används för arbete på hög höjd.

En vattenledning i en arbetstunnel saboteras och omkring 1000 kubikmeter vatten läcker ut. Återställningsarbetet beräknas kosta cirka 7 miljoner kronor, enligt Trafikverket.

Sedan byggstarten 2018 har ett 30-tal polisanmälningar lämnats in som rört sabotage av utrustning och hot och våld mot personal som arbetar med projektet, enligt Trafikverket.

Har aldrig sett något liknande

– Västlänken är en infekterad fråga och retoriken är uppskruvad i sociala medier. Sedan om det bidrar till att man ger sig på personalen vet jag inte. Men jag upplever att det är unikt för det här projektet. Jag har i alla fall aldrig varit med om något liknande, säger Ulf Angberg som är kommunikationsansvarig på Trafikverket för Västlänken.

Det har även förekommit att Trafikverkets personal fått varor och annat hemskickade till sig som beställts i deras namn.

Det har till exempel handlat om tidningsprenumerationer, husbesiktningar och meterhöga statyer. 

Tolererar inte trakasserier

Ulf Angberg har ingen samlad bild av hur det ser ut, då det finns ett flertal entreprenörer i projektet och respektive arbetsgivare har arbetsmiljöansvar för sina anställda. 

– Men för vår del är det nolltolerans som gäller och vi anmäler alla trakasserier mot vår personal.

Ur polisens synvinkel är situation emellertid inte riktigt lika dramatisk. Det säger Peter Hedberg, som är polisens kontaktperson för Västlänken.

– Att det skapar en oro i organisationen och upplevs som obehagligt för individen, det har jag full förståelse för. Men om man ska titta rent krasst på vad som är brottsliga gärningar, då är det inte så omfattande, menar Peter Hedberg.

Så du tycker inte att det är så dramatiskt som det kan verka i medierapporteringen?
– Nej, inte ur polisens perspektiv. Men jag förstår att det skapar en oerhörd oro i Trafikverkets organisation när tjänstemän och beslutsfattare får påtryckningar utifrån. 

Olaga hot och förtal

I dagsläget finns tretton anmälningar som kan kopplas till Västlänken. Flera av dem handlar om inbrott och liknande som han inte tror har som syfte att störa bygget.

– Kvar blir en handfull som vi kan identifiera som är direkt riktade mot projektet och personalen. Det handlar om olaga hot, förtal, förolämpning och den typen av brottslighet, säger han.

Att Trafikverket talar om 30 polisanmälningar medan han talar om 13 tror Peter Hedberg delvis kan förklaras med att många av anmälningarna inte är skrivna på ett sådant sätt att de kan kopplas till Västlänken.

– Vi försöker stötta Trafikverket, hur de ska bygga upp en säkerhetsstruktur, vad de ska tänka på när det kommer till att skydda sina medarbetare och sina arbetsplatser. Men också hur de ska upprätta en anmälan, vad de ska skriva så att det framgår att det handlar om Västlänken.

De anmälningar som har gjorts är dock svåra att utreda. Då det ofta rör sig om anonyma hot har polisen inte så mycket att gå på, enligt Peter Hedberg.

– Det finns en pågående förundersökning som eventuellt skulle kunna röra sig om hot eller förolämpning av projekt Västlänkens chef.

Det har lugnat ner sig

Mattias Theliander är regionalt skyddsombud på Seko och ansvarar för de två etapperna som utförs av det italiensk-norsk-turkiska konsortiet AGN Haga. På skyddsronderna brukar han fråga just om det är problem med allmänheten.

– Men ingen av våra medlemmar ha själva upplevt något sådant. Däremot har det varit problem tidigare, med en arkeolog som blev spottad på och en arborist som blev knuffad. Och så var det sabotage mot fallskydd, säger han.

Även han påpekar att Västlänken är en infekterad fråga i Göteborg, med ett uppskruvat tonläge i sociala medier.

– Men jag upplever att det har lugnat ner sig lite nu när det har kommit igång. Nu känns det mer som att folk är nyfikna på projektet, säger Mattias Theliander.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Arbetet som tillsammans med Sekotidningen och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.

Länk till bild.