Tanken med pulsklockan är att den ska användas vid olyckor där det kan ta lång tid för ambulans att komma fram. Den sätts på den skadade av antingen en medarbetare eller de med ansvar livräddning på arbetsplatsen.

– Sedan ringer de 112 och informerar larmcentralen om att man har en pulsklocka. Larmcentralen ser då till så att ambulans kopplar upp sig mot klockan via en app, säger Hans Hedberg, projektledare för Byggföretagens utvecklingsprojekt Livräddning på distans.

Mäter lungljud

Klockan, som är under utveckling, mäter den skadades lungljud, syremättnad, EKG, hjärtfrekvens, blodtryck, kroppstemperatur, andningsfrekvens. Genom integrering med app kan olycksplatsen filmas samtidigt som man kan kommunicera med ambulanspersonal och akutmottagning.

– Vinsten för yrkesarbetare är tryggheten att kunna prata med medicinsk personal och få råd och stöd, säger Hans Hedberg.

– Ambulanspersonalen, som varit med i projektet, är positiva till att de kunnat förstå vad som har hänt genom att se den skadade och olycksplatsen, kommunicera med första hjälparna och samtidigt kunna bedöma en skadad person genom att läsa av värdena som de fick av pulsklockan.

Pulsklockan är baserad på en redan befintlig biosensor-pulsklocka som utvecklats på ett teknikbolag i Bangalore, Indien. Den svenska prototypen har anpassats till akutsjukvården i Sverige.

Pulsklockan har arbetats fram tillsammans med medarbetare på NCC, Skanska, Svevia och Peab och region Västerbottens traumateam, ambulanspersonal, samt Umeå universitet.

En annan del av projektet har varit att bena ut tillsammans med användarna av klockan, vilka livräddningsinsatser de kan göra.

– Om du får ett råd från en sjuksköterska, men inte kan utföra det, då blir det inte så bra.

Kan användas vid ensamarbete

Inom Sekos branscher förekommer ensamarbete bland exempelvis linjemontörer, sjömän, underhållstekniker på vindkraftverk. Klockan kan även på sikt användas inom dessa yrkesgrupper, berättar Hans Hedberg.

– När du går på ditt skift aktiverar du den. Det finns redan i dag fallarm och klockor med biosensor som larmar vid fall eller om hjärtfrekvensen eller syresättningen är för hög eller låg. Just det här har vi inte aktiverat i pulsklockans mjukvara. Men det går och utveckling pågår nu i att sända larm till en mottagare då värdena på individen inte är inom normalgräns.

Ett problem är att klockan kräver uppkoppling till internet via wifi eller 4G eller 5G. Och att vissa yrkesarbetare inte har mobiltäckning hela tiden under sin arbetsdag i vissa områden. Därför tar projektet nu fram en mobil satellitlösning.

Batteritiden är också ett litet hinder, då den laddas ur efter fem timmar.

Pulsklockan har utsett till Årets innovation 2020 och tagits fram av bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen tillsammans med medarbetare på NCC, Skanska, Svevia och Peab och region Västerbottens traumateam, ambulanspersonal, samt Umeå universitet.