Att fler kvinnor blir sjuka av arbetet beror, enligt Arbetsmiljöverket, på att kvinnor och män gör olika saker på jobbet. Även när de har samma yrke.

En rapport från Arbetsmiljöverket visar att män har större variation i arbetet än kvinnor, vilket gör att kvinnor oftare får belastningsskador. Och när män och kvinnor har samma arbetsuppgifter kan belastningen skilja sig åt eftersom utrustningen nästan alltid är utformad för en genomsnittlig man när det gäller storlek, längd och styrka.

Seko har tagit fram några frågor till förbundets skyddsombud. Frågorna bygger på material från Arbetsmiljöverket. Men du som anställd kan även själv kolla om din arbetsmiljö är jämställd.

Sekos arbetsmiljöombudsman Helené Zallin förklarar hur du kan använda frågorna.

Hur många anställda finns det? Hur många män? Hur många kvinnor?

– Se över hur rekryteringen sker, diskuteras det hur vi kan öka jämställdhet och jämlikheten på vår arbetsplats?

Vad gör kvinnor och män? Har de samma befattningar?

–Undersök hur det ser ut på er arbetsplats. Anställs kvinnor till vissa befattningar för att det alltid sett ut så?

Finns det en föreställning på arbetsplatsen att vissa arbetsuppgifter eller områden passar bättre för kvinnor respektive män att arbeta med? 

–Om det är så, kan det vara så att kvinnor på din arbetsplats har mer repetitiva arbetsuppgifter, medan män har större variation i sitt arbete. Granska hur det ser ut och se till att alla har möjlighet att rotera och göra olika saker. 

Om kvinnor och män har samma befattningar – har de samma arbetsuppgifter?

 –På pappret kan det se ut som om män och kvinnor gör samma saker, men kvinnor hanterar många små lyft ofta medan män hantera tunga lyft någon gång ibland. Psykiskt påfrestande arbetsuppgifter utförs av kvinnor medans män gör annat.

 Förekommer ett språkbruk eller en jargong som kan upplevas som kränkande?

– Hur pratar vi om och med varandra, hur pratar vi om dem som inte är ”normen”, som kvinnor, invandrare, homosexuella eller funktionsnedsatta.

Finns det platser på arbetsplatsen där jargong förekommer, vilka är de? Är det specifika yrkesgrupper? Språkbruk eller jargong skadar även om det ursäktas med att så har vi alltid ”pratat” här.

Är verktyg/maskiner på arbetsplatsen anpassad för både små och stora händer och kroppar?

– Gör risk och konsekvensbedömningar innan inköp av nya verktyg/maskiner. Passar de alla? Se över befintliga verktyg/maskiner i en skyddsrond. Gör personalen delaktig i skyddsronden, alla är olika. Finns det några som upplever problem, åtgärda! Är det stora inköp eller tar tid, skriv in det i en handlingsplan som följs upp.

Finns det skyddskläder och arbetskläder som passar oavsett kön?

–Vi har olika kroppar, vi är olika oavsett kön. Tjejer kan behöva handskar i mindre storlek, byxor som passar en kropp med höfter och midja. Jackor med bra passform och lagom långa armar. Kanske skor i mindre storlekar.

Finns omklädningsrum för kvinnor respektive män?

– Alla har rätt till sin integritet vid ombyte på jobbet, gäller inte bara kön. Tänk på vid ny och ombyggnation. Ta med i skyddsronder och/eller risk och konsekvensbedömningar.

Läs mer om jämställd arbetsmiljö och genuskoll på av.se och om diskriminering på do.se