Helené Zallin, arbetsmiljöombudsman på Seko sedan augusti i år, tror att det är precis så, de flesta skyddsombud får stöd, men det finns också de som inte känner att de kan göra sitt arbete fullt ut.

Skyddsombudet Leif sa ifrån på ett för ”aggressivt” sätt

Arbetsmiljö

Mött många skyddsombud

De senaste åtta åren har hon utbildat fackligt förtroendevalda i arbetsmiljö och arbetsrätt på LO-skolan Runö och mött många skyddsombud från olika LO-förbund. Hon understryker att hon ännu inte har satt sig in i hur det fungerar i Sekos branscher så hon uttalar sig generellt.

– Mina samtal med de skyddsombud som deltagit i våra kurser tyder på att det som framför allt gör att arbetsmiljöarbetet inte fungerar är arbetsgivarnas okunskap, ­säger hon.

Hur goda intentionerna än är i ett företag eller i en organisation så är det svårt att få en samverkan mellan parter som inte har samma kunskaper. Och samverkan, säger Helené Zallin, är grunden i arbetsmiljöarbetet.

Kriminal­vården: Vill inte ha tystnadskultur

Arbetsmiljö

– Min teori är att många arbetsgivare har en så slimmad organisation att cheferna inte hinner gå på kurser som är längre än en dag. Och vad hinner man lära sig om arbetsmiljö på en dag? Inte mycket förstås.

Varför ställer inte chefen krav i sin tur?

– Chefer vet inte vad de kan ställa för krav. Som chef får du veta att du har en  budget, att du har en massa ansvarsområden, ofta är det lite luddigt formulerat. De har sällan fackligt stöd och tror att det ”kanske ska vara så här”.

Helené Zallin tror att en lösning är att skyddsombud och chefer går samma utbildningar samtidigt. På så sätt får de samma grund att stå på och kan kroka arm med varandra, gå åt samma håll och tillsammans ställa krav uppåt i organisationen.

– Man borde ha samma intresse av att personalen ska må bra och inte skada sig. Sedan finns det absolut situationer där skyddsombud behandlas illa och till och med pressas att säga upp sig själva.

Vad gör man när det inte fungerar med samverkan?

– Någonstans ligger det i rollen som skyddsombud att vara jobbig. Man blir påstridig och jobbig för att man inte når fram, inte får problemen fixade. Många chefer tar det personligt och då kan det bli en konflikt.

– Eftersom arbetsmiljölagen inte ger så många sätt att lösa konflikter mellan skyddsombud och arbetsgivare på bör den fackliga organisationen ta vid och stötta. Ta upp med arbetsgivaren: Hur vill vi ha det på den här arbetsplatsen? Gå vidare högre upp i organisationen, säger Helené.

Kräva kunskaper i arbetsmiljö

En lösning, som hon ser, är att teckna ­arbetsmiljöavtal så att tvister mellan skyddsombuden och chefen kan lösas inom ramen för arbetsmiljöarbetet. En annan väg framåt är att arbetsgivare vid rekrytering av chefen är noga med att kräva kunskaper i arbetsmiljö och arbetsrätt. Inte förutsätta att de finns, utan ta reda på om de har utbildning.

En tredje tanke är att koppla in skyddsombudet i förändringsarbete så fort tanken på en ny organisation eller annan förändring dyker upp.

– Då minskar risken för att man blir oense längre fram i processen.

Ett råd från Helené Zallin till skyddsombud i allmänhet är att kroka arm med närmaste chef och gå fram gemensamt till ledningen med krav på förbättringar. Det ger ökad tyngd i arbetsmiljöarbetet.