– Det är inte tillräckligt för att jag ska få någon vana vid dessa mål, säger han. De kommer inte hit helt enkelt och det är en uppenbar brist.

– Andra brott, som misshandel, kommer jag i kontakt med varje vecka.

Sven Martinger tror inte att det finns någon brist på fall att ta upp i domstol, han har noterat att många far illa på sina arbetsplatser, men säger att han inte vet varför det är så få åtal. Att lagstiftningen är komplex håller han delvis med om.

– Det är två lagar. Vi har en i vardera handen och det är förstås en komplikation. Å andra sidan är de ärenden som når domstolen så filtrerade, så tydliga att det inte är så svårt att sätta sig in i vad som hänt och göra en bedömning.

Trots att han tror att vana är det bästa sättet för domstolar att lära sig bedöma olika typer av
brott, skulle han inte säga nej till mer utbildning. Det finns en särskild domarakademi som skulle
kunna genomföra kurser.

– Juridiken är subjektiv, jag vet att det är att svära i kyrkan att säga så, men så är det. Och därför
är utbildning alltid av godo, säger Sven Martinger.