Nu är löneökningarna klara för de dryga 100 Sekomedlemmarna som arbetar på Samhall.

I år höjs grundlönen med 1 020 kronor och det första arbetsuppgiftstillägget i lönetrappan med 330 kronor.

Det innebär en låglönesatsning, för de anställda som har det första arbetsuppgiftstillägget blir alltså löneökningen i år 1 350 kronor.

Nästa år höjs grundlönen med ytterligare 931 kronor.

– Det är en rejäl satsning på lägstalönerna och vi är nöjda för det är faktiskt ett bra avtal, säger Joakim Hellmouth, ombudsman på Seko.

Rätt till deltidspension på Samhall

Pensionsåldern i det nya avtalet höjs permanent från 65 till 66 år, eftersom det från 1 januari 2023 inte går att få ut garantipension eller bostadsbidrag förrän man fyllt 66 år.

I det nya kollektivavtalet införs också rätten till deltidspension från 60 års ålder.

Ska bli bättre arbetsmiljö

I det nya Samhallavtalet införs också ett avtal om arbetsmiljön. 

Enligt avtalet ska en facklig förtroendevald göra en skriftlig anmälan till arbetsgivaren om det finns brister i arbetsmiljön.

Samhall ska då så snart som möjligt överlägga med facket om vilka åtgärder som ska vidtas.

Arbetsgivaren ska kalla till möte om arbetsmiljöproblemet snarast, men senast inom fem dagar, och mötet ska vara genomfört inom tio dagar.

Då kan Samhall betala skadestånd

Hur arbetsmiljöproblemet ska lösas ska också dokumenteras och sedan ska åtgärderna genomföras, annars begår Samhall ett avtalsbrott och kan få betala skadestånd.

Jesper Neuhaus är förhandlingschef på arbetsgivarföreningen Fremia. Han säger att det är första gången som arbetsmiljön regleras i deras kollektivavtal.

– De fackliga parterna har övertygat oss om fördelarna med en kollektivavtalad reglering på Samhall.

– Arbetet ska nu tydligare involvera fackförbundens förtroendevalda för att säkerställa att alla anställda får en bra arbetsmiljö, säger han.

En längre version av denna artikel är tidigare publicerad i Fastighetsfolket som tillsammans med Sekotidningen och sju andra titlar ingår i LO Mediehus.

Sekos avtal för anställda på Samhall 2023–2025

Det nya kollektivavtalet för anställda på Samhall har tecknats av åtta fackförbund inom LO, däribland Fastighets, Seko och Kommunal.

Seko har cirka 100 medlemmar inom Samhall.

Avtalet gäller från och med den 1 oktober 2023 till och med den 30 september 2025.

Lönerna höjs den 1 oktober 2023 med 1020 kronor på grundlönen och 330 kr på det första arbetsuppgiftstillägget. Grundlönen höjs den 1 oktober 2024 med 931 kronor. 

Från och med den 1 oktober 2023 är den nya grundlönen 23 912 kronor. Det första arbetsuppgiftstillägget blir då 1 205 kronor. 

Från och med den 1 oktober 2024 är den nya grundlönen 24 843 kr. 

Tillägg för övertidsersättning, obekväm arbetstid och skiftarbete räknas upp med 4,1 procent 2023 och 3,3 procent 2024. 

Pensionsåldern höjs permanent, från 65 år till 66 år. 

Arbetare kan ansöka om deltidspension från och med den månad arbetaren fyller 60 år. 

Ledighet som inte tagits ut under året efter intjänandeåret, äger arbetare rätt att avsätta som premie i pensionsförsäkring eller deltidspensionspremie.

Ett nytt arbetsmiljöavtal införs. Enligt avtalet ska en facklig förtroendevald göra en skriftlig anmälan till arbetsgivaren om det finns brister i arbetsmiljön.

Samhall ska då så snart som möjligt överlägga med facket om vilka åtgärder som ska vidtas. Hur arbetsmiljöproblemet ska lösas ska också dokumenteras och sedan ska åtgärderna genomföras, annars begår Samhall ett avtalsbrott och kan få betala skadestånd.