Att ha ett jobb där du exponeras för kvartsdamm kan vara farligt om arbetsgivaren inte ser till att du är tillräckligt skyddad.

Kvartsdamm förekommer inom många olika yrken, exempelvis om du jobbar på asfaltverk, stålverk, gjuterier, inom gruv- och stenindustrin eller inom bygg- och anläggningsbranschen.

Kvartsdamm kan leda till flera allvarliga sjukdomar och besvär, bland annat andningsproblem, den obotliga lungsjukdomen silikos (stendammslunga), KOL eller lungcancer.

– Det finns ett gränsvärde för exponering av kvartsdamm. Men även om man ligger under gränsvärdet finns det risk att bli sjuk. Man måste få ner halterna så lågt som möjligt, säger Charlotta Håkansson, inspektör på Arbetsmiljöverket.

Charlotta Håkansson, inspektör på Arbetsmiljöverket, utomhus i gul väst.
Charlotta Håkansson, inspektör på Arbetsmiljöverket.

Våta metoder kan hjälpa

Charlotta Håkansson säger att det är viktigt att arbetsgivare agerar utifrån en åtgärdstrappa.

  1. Arbetsgivare bör se om det finns något mindre farligt alternativ än att jobba med ett kvartshaltigt material.
  2. Nästa steg är att titta på olika tekniska lösningar för att bearbeta kvartshaltigt material. Till exempel att arbeta med olika våta metoder så man får bort dammet, eller att man begränsar att dammet inte sprider sig.
  3. Sedan bör arbetsgivare titta på olika organisatoriska lösningar. Till exempel att begränsa antalet arbetstagare som vistas i den dammiga miljön.
  4. När dessa åtgärder inte räcker till, måste arbetsgivare förse arbetstagare med personlig skyddsutrustning mot det farliga dammet.

Bär andningsmask

Hur skyddar du dig mot kvartsdamm?

– Jag har en andningsmask med filter. Men framför allt undviker jag att gå in i miljöer där det finns höga halter av kvartsdamm, säger Charlotta Håkansson.

Har de flesta arbetsplatser koll på farorna?

– Det varierar väldigt mycket från bransch till bransch. Det kan också bero på var i landet man jobbar.

– I Bohuslän där jag arbetar har det funnits stenindustri i många hundra år. Där är det väldigt välkänt att man kan få stendammslunga när man andas in kvartsdamm. Väldigt många har någon i släkten eller någon bekant som gått bort i sjukdomen.