SL låter Sverigedemokraterna pryda ett helt tunnelbanetåg med partiets symbol blåsippan, och texterna ”Välkommen ombord på segertåget” och ”SD 22” på dörrarna.

Lokala fackklubben, Seko Tunnelbanan, är kritiska.

–Tåget kan attackeras av olika motståndare till SD. Våra förare känner sig utsatta, säger ordförande Jannis Konstantis.

Motståndare till SD

Det finns en oro att det uppstår konflikter och fysiska konfrontationer mellan anhängare och motståndare till SD i tunnelbanan. Jannis Konstantis vill att det ska vara förbjudet för SD, och andra partier, att beklä hela tåg med partireklam.

– Det är första gången som hela tåget, både inuti och utanpå har partipolitisk reklam. Förut var det bara några affischer inne i tåget. Förare mår dåligt av att göra reklam på hela tåget för SD. Det är en sak med affischer inne i tåget, säger han.

Jannis Konstantis
Jannis Konstantis vill att det ska vara förbjudet för partier att beklä hela tåg med reklam.

Klubben kräver att arbetsgivaren MTR gör en riskbedömning nu. Om politisk reklam bedöms äventyra säkerheten för resenärer eller personal i SL-trafiken kan SL efter samråd med polisen säga nej till reklamen.

Politisk reklam tillåten

SL:s pressavdelning lyfter fram att politisk reklam har varit tillåten i kollektivtrafiken sedan 1988.

”SL, eller trafikförvaltningen, måste som myndighet med anledning av den svenska grundlagen behandla alla politiska partier likvärdigt. Det här betyder att alla politiska partier har rätt att framföra sina budskap och köpa reklamytor”, skriver pressavdelningen.

MTR svarar Sekotidningen i en skriftlig kommentar att arbetsgivaren är lyhörd för fackklubbens oro.

”Vi kommer ha en nära dialog med våra medarbetare under de närmsta dagarna. MTR kommer att göra en riskbedömning utifrån ett medarbetarperspektiv”, skriver Tove Gerdin, presstalesperson.

Politisk reklam i tunnelbanan

  • Politiska budskap bedöms utifrån tryck- och yttrandefrihetslagstiftningen.
  • Alla politiska partier har rätt att föra ut sina budskap.
  • Enligt SL är det inte möjligt att utesluta partier från möjligheten att köpa reklamytor i SL:s miljöer. Men budskapen i politisk reklam måste följa gällande lag.
  • Det är justitiekanslern (JK) som prövar ifall detta följs.
  • SL/Trafikförvaltningen får inte censurera politiska budskap.
  • SL kan efter samråd med polisen säga nej till politisk reklam om den bedöms äventyra säkerheten för resenärer eller personal i SL-trafiken.

Källa: SL