Som medlem på en arbetsplats med kollektivavtal har du försäkringar både genom kollektivavtalet och genom medlemskapet. Kollektivavtalen ser lite olika ut, men du har utöver tjänstepensionen bland annat också en trygghetsförsäkring som kan ge dig ersättning om du skadar dig på eller på väg till jobbet.

– Tänk på att exempelvis anmäla vibrationsskada, om du använt verktyg på jobbet som kan ha gett dig sådana besvär, säger Caroline Drott som är ombudsman och ansvarig för försäkringar på Seko.

Utöver kollektivavtalsförsäkringarna har Seko också flera medlemsförsäkringar genom Folksam och Help juristförsäkring.

Ersättning för olyckor hemma

Olycksfallsförsäkringen – Medlemsolycksfall fritid – är den viktigaste, tycker Caroline Drott.

– Olycksfallsförsäkringen är en viktig grundförsäkring. Genom den är du försäkrad på sin fritid, vilket är då de flesta olyckor sker.

I försäkringen ingår olycksfallsersättning, det vill säga ersättning för själva skadan och läkarbesök eller liknande som behövt göras på grund av olycksfallet. Dessutom ingår ersättning för bland annat sjukhusvistelse, rehabilitering, kristerapi och medicinsk invaliditet.

Den som vill kan teckna en tilläggsförsäkring för att utöka olycksfallsförsäkringens invaliditetsersättning.

– Om du är med om en olycka och får kvarstående besvär så kan du då få en högre invaliditetsersättning, säger Caroline Drott.

Ersättning vid arbetslöshet

Om du är med både i Seko och i Sekos a-kassa så har du en inkomstförsäkring. Den gör att du totalt, tillsammans med ersättningen från a-kassan, kan få ut omkring 80 procent av lönen de första hundra dagarna om du blir arbetslös.

A-kassan ger för närvarande ersättning för inkomster upp till 33 000 kronor. Om du tjänar mer än så kan du förlora mycket pengar vid arbetslöshet. Men Sekos inkomstförsäkring har inget övre tak och gäller oavsett hur hög lön du haft.

Vissa kvalifikationskrav gäller, som du kan läsa mer om på Sekos hemsida.

Juridisk hjälp genom Help

Alla nya medlemmar i Seko som inte aktivt tackar nej får automatiskt juristförsäkringen Help. Genom försäkringen får du obegränsat antal timmar juridisk rådgivning, stöttning vid tvister och juridiskt ombud vid rättegångar.

Du kan få hjälp med frågor inom till exempel köp- och konsumenträtt, sjukpenning och sjukersättning, bostad och egendom och skilsmässa och separation. Försäkringen gäller dig, din make/maka/sambo/registrerade partner och barn som bor hemma och är yngre än 20 år.

– En del medlemmar upprättar samboavtal eller ser över sitt testamente med hjälp av försäkringen. Den erfarenhet jag har är att folk är väldigt nöjda med den hjälp de fått, säger Caroline Drott.

Är du osäker på vilken typ av hjälp du behöver så kan du ringa Help, eller logga in och skapa ett ärende på deras hemsida.

Ersättning om ett barn dör

Barngrupplivsförsäkringen ger ersättning till dödsboet om ett barn upp till 18 års ålder avlider.

Om du går bort

Försäkringen gäller för dig som inte omfattas av en kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring, eller liknande försäkring, genom din arbetsplats. Ersättningen betalas ut till efterlevande vid dödsfall, till den månad du fyller 65 år.

Hur kan jag få veta mer om försäkringarna?

– På Sekos hemsida, under fliken Medlem, finns en sida om försäkringar. Där har vi lagt upp länkarna till Folksam och Help. Har du specifika frågor kan du ringa till den försäkringsombudsman som jobbar i din region. Du kan också vända dig till din närmsta fackliga företrädare eller ringa Sekos rådgivning, Seko direkt, säger Caroline Drott.

Är du med i Seko sjöfolk? Då ser ditt försäkringsskydd hos Folksam lite annorlunda ut. Läs mer på www.folksam.se/forbund/seko-sjofolk Även din anslutning till Help fungerar lite annorlunda. Kontakta din klubb om du har frågor.