För närvarande pågår ett så kallade omställningsprogram vid företaget för 3000 anställda som ska bort. Ursprungligen skulle programmet avslutas till årsskiftet men det har förlängts.
Beslutet att förlänga omställningsprogrammet hänger egentligen inte samman med de nu aktualiserade besparingarna.
– Det var i samband med omorganisationen i höstas som vi enades om att omställningsprogrammet ska löpa vidare även efter årsskifte, säger Elof Isaksson, ordförande i Sekos koncerfack
Att det behövs ytterligare besparingar har inte varit känt tidigare utan det kom fram i samband med att kvartalsrapporten sammanställdes. Det visade sig då att inkomsttappet på den fasta telefonin var större än Teliasonera tidigare räknat med.
Hur många anställda som riskerar att förlora sina jobb kan Elof Isaksson inte säga.
– När det handlar om kostnadsbesparingar kan man aldrig utesluta att människor drabbas, säger han.
– Men nu ska vi göra en analys av det här och grotta ner oss i siffrorna för att se vad de innebär.