Elproduktionen från vattenkraft ökade med 7 procent, vindkraftselen ökade med hela 45 procent medan kärnkraftselen minskade med 1 procent. Värmekraften var oförändrad. Det gav en nettoökning på 3 procent. Det visar statistik från Energimyndigheten och SCB.
Importen av el minskade med 9 procent, men köp och försäljning över landets gränser slutade med en nettoimport på 1.300 GWh. Det motsvarar mindre än 1 procent av förbrukningen.