– På vår arbetsplats har vi inte haft några problem med arbetsgivarsidans tolkning av avtalet. En del förhandlingar sköter vi förtroendevalda, en del tar ombudsmännen på avdelningen. Vi kommer överens om hur vi vill ha våra avtal ihop med ombudsmännen på avdelningen utan att arbetsgivaren har synpunkter på vårt sätt att arbeta, konstaterar Per-Olof Åberg som är en av de två maskinisterna.
Trots att de inte själva haft problem på grund av den omtvistade delen i väg- och banavtalet, tycker han att strejken är befogad.
– Det är viktigt att vi slåss för principen. Jag tycker absolut inte att vi ska släppa igenom arbetsgivarnas krav. De vill ju ta ifrån oss vissa rättigheter, men det får inte ske. Då blir vi överkörda.