I uttalandet står det att hela den svenska och europeiska fackföreningsrörelsen stöder klubbordföranden i hans kamp, som också är en kamp för yttrandefriheten.
   Det europeiska företagsfacket skriver också att det egna arbetet med yttrandefrihetsfrågor för anställda och fackliga representanter nu ska intensifieras.
   The Veolia Environnement European Works Council är det högsta fackliga organet i Veoliakoncernen och företräder 21 medlemsstater.