Den 1 oktober höjde Vattenfall avgiften för eldistribution. Anledningen är enligt företaget ökade kostnader för investeringar i elnätet.
Men trots att Vattenfallkoncernen närmast badar i pengar har underhåll och återinvesteringar under många år varit eftersatt.
På Södertörn söder om Stockholm har Vattenfalls nätbolag slut på pengarna för innevarande budgetår. Därför har det gått ut en order om att endast ”åtgärder som förhindrar skada för person, husdjur och miljö” är tillåtna.
Frågan är då var den gränsen går?
På bilderna här intill från 10.000-voltslinjen mellan Arbottna och Guldboda framgår att flera av stolparna kan rasa när som helst.
– Jag ska ta kontakt med innehavarna och höra vad de har att säga till sitt försvar. Så här får det inte se ut, den saken är klar, säger Peter Lindberg vid Elsäkerhetsverket.
leif.andersson@sekotidningen.se

HÖR AV DIG!
Har du andra exempel på där underhållet av elnätet är eftersatt så hör av dig till Leif Andersson, Sekotidningen. Telefon 08-791 41 98, e-post leif.andersson@sekotidningen.se
Om du skickar bilder så berätta var och när bilden är tagen. Vill du inte framträda med namn så går det bra att vara anonym.