Därmed kommer Vattenfall att investera totalt tio miljarder under de närmaste fem åren på att säkra strömförsörjningen och på koncernfacket är de nöjda.
   – Vi ställer oss helt bakom bolagets åtgärder. Vattenfall lägger sig i fronten för kvalitet i det svenska elnätet. I och med att Vattenfall tar ansvar för sina kunder så tryggar man också sysselsättningen för montörerna i bolaget, säger Ronny Ekwall.
   Med extra pengar kan arbetet med att bredda ledningsgator och byta till isolerade kablar skyndas på. I dag har Vattenfall cirka 3.000 mil oisolerade ledningar varav drygt en tredjedel går genom skogsområden.
   I första hand satsar man på de värst utsatta områdena. I Norra Uppland, Dalsland, Skaraborg, Sjuhärad, delar av Värmland och området norr om Motala räknar Vattenfall med att alla skogsledningar ska vara isolerade inom femårsperioden.
   Samtidigt förbättrar Vattenfall elavbrottsgarantin för sina kunder. Från att ha varit 1.000 kronor för alla avbrott som varar minst 24 timmar ska ersättningen trappas upp ju längre strömavbrottet varar. Från och med i sommar betalar de 1.000 kronor enbart för första dygnet och sedan höjs dygnsersättningen varje dag.