Ekonomiverksamheten vid Vattenfall är idag spridd på ett 15-tal platser över landet från Vuollerim i norr till Barsebäck i söder.
Genom att koncentrera verksamheten och bilda vad man kallar ett Shared Service Accounting räknar Vattenfall med att göra en besparing på 35 procent jämfört med i dag.
Ingen av dagens anställda ska sägas upp på grund av förändringen utan alla erbjuds nya arbeten i Uppsala.
Från Sekos sida säger man inte nej till förändringen men kräver att 30 av arbetstillfällena placeras i Jokkmokk.
Skälet är att VTC, Vattenfalls training center, som utbildat vapenfria värnpliktiga, ska läggas ner som ett resultat av det senaste försvarsbeslutet.
För att kompensera för förlusten av arbetstillfällen vill därför Seko att Vattenfalljobb flyttas till kommunen.