Våld förekommer på anstalter och visst våld är tillåtet för kriminalvårdarna, medan misshandel och övervåld är otillåtet. I undersökningen som P4 Uppland har gjort har 500 enkäter skickats ut till slumpvis utvalda kriminalvårdare på fem slutna anstalter: Hall, Kirseberg, Kumla, Norrtälje och Tidaholm. Svaren fick vara anonyma och det var totalt 224 som svarade. 28 procent (64 personer) svarade att de någon gång upplevt att en kollega kränkt en intagen med otillåtet våld, övervåld, eller fysiska övergrepp. Det är på isoleringen de flesta av övergreppen sker enligt enkätsvaren.
Ombudsman Roal Nilssen från Seko tycker att informationen är svår att värdera.
– Jag har inte sett undersökningen än och jag är förvånad och överraskad över resultatet. Jag tror inte att det är så vanligt förekommande. Men man måste ta det allvarligt om det är så som undersökningen indikerar. Det är oacceptabelt med olagligt våld.