Av 1.000 sysselsatta vårdare drabbades 13 personer år 2004 av arbetsolycksfall som godkänts och som ledde till mer än 30-dagars sjukskrivning och/eller invaliditet. Totalt var det 59 vårdare som råkade illa ut. Statistiken visar också att detta inte är engångsföreteelse, utan att det förekommer många svåra skador inom kriminalvården varje år.
Det arbetsolycksfall som kriminalvårdare utsätts mest för är våld eller hot om våld, hela 67 procent av skadorna under åren 2003-2004 berodde på det.
–?Kontrollanterna på tunnelbanan är en grupp som ligger ännu sämre till när det gäller hot och våld, men de syns inte statistiken, säger Göran Larsson, ombudsman på Seko.
Städare riskerar att drabbas av sjukdom mer än de flesta andra grupper. 44,5 städare av 1.000 drabbades under år 2004 av sjukdom som ledde till mer än 90 dagars sjukskrivning, aktivitets- eller sjukersättning.
Träindustriarbetare har det mest riskfyllda arbetet om man ser till både skador och sjukdomar sammantaget.