Trots det utgjorde 87 procent av de bilar som införskaffades förra året av miljöbilar, när alla myndigheter slagits samman och undantagen räknats bort.
Vägverket var bäst på att leva upp till miljöbilskravet 2007. Samtliga nya personbilar var miljöbilar.
Bland de myndigheter som inte levde upp till kravet märks Banverket, Luftfartsverket, Sjöfartsverket och Kriminalvårdsstyrelsen.
Vanligast är det med etanolbilar. Myndigheternas samlade miljöbilspark förbrukade under 2007 ca 1.824.000 liter etanol, 795.000 liter bensin, 36.000 liter diesel och 99.000 m3 gas (vilket motsvarar 114.000 liter bensin).