I undersökningen, där 2.000 anställda inom spårtrafikområdet intervjuats, framgår också att många upplever att situationer med hot och våld har ökat den senaste tiden.
En uppfattning som delas av Birgitta Hellström som är huvudskyddsombud på SJ i västra Sverige.
– Det har helt klart skett en ökning det senaste halvåret. Bland annat tror jag att det beror på lågkonjunkturen. Många har fått det sämre och försöker åka utan att betala och då uppstår det ofta konflikter.
Även om antalet anmälningar har ökat kraftigt anser Birgitta Hellström att mörkertalet är stort. Många bryr sig inte om att anmäla.
– Man kanske tycker att det är krångligt med blanketterna, eller ännu värre att det är något man får lov att ta i jobbet. Men så ska det absolut inte vara, ingen ska behöva utsättas för hot eller våld på arbetet, säger hon.
Ensamarbete utpekas som den största faran i undersökningen, hela 75 procent av de tillfrågade ansåg att man utsattes för risk vid ensamarbete. Dessutom anser drygt hälften att underbemanning är ett hot mot säkerheten.
– Om vi fick bestämma skulle ingen arbeta ensam på ett tåg, men dit kommer vi nog aldrig att nå. En framgång för oss är att vi ska få mobiltelefoner med larmknapp, det är i alla fall ett steg på vägen, säger Birgitta Hellström.
Sekos slutsatser av undersökningen är att det krävs krafttag för att komma åt problemen. På åtgärdslistan skrivs bland annat krav på att kvalitet ska väga tyngre än lägstaprisupphandlingar. Idag pressas företagen att vara så billiga som möjligt vilket medför att kostnaderna ständigt måste sänkas. Seko vill också se mer personal på tågen framförallt på kvällar, helger och vid större evenemang samt minskad kontanthantering för att minska rånrisken.