Det blir höga extra kostnader för Vägverket på grund av stormen som drog fram i början av januari. I sitt budgetunderlag uppskattar Vägverket kostnaderna till 622 miljoner kronor. Av dem vill Vägverket ha 522 miljoner kronor från staten redan i år. Pengarna ska täcka både skador, som trasiga skyltar, och arbetskraft, som att röja vägarna. Dessutom vill Vägverket ha pengar för det ökade slitage på vägarna som timmerbilarna orsakar.
Om Vägverket inte får pengarna kommer det att innebära att annat underhåll blir eftersatt varnar Gunnar Tunkrans, ställföreträdande avdelningsdirektör på Vägverket.