Men det är inga argument som biter på Lennart Andersson, som är ordförande för Sekos företagsfack på Vägverket.
– Det är idiotiskt. Jag har större förväntningar på politiker än att de ska ta beslut helt grundade på partsinlagor från lobbyister i näringslivet, säger han.
Hans främsta oro är att kompetensen som byggts upp kommer att försvinna och att aktörer med ett annat kvalitetstänkande tar över. Men också att man, som han ser det, lämnar ett vägkapital värt 1.000 miljarder kronor till marknaden.
Redan på 90-talet utreddes frågan om bolagisering. Då slutade det med att vissa verksamheter, bland annat Vägverket produktion, utsattes för konkurrens från privata aktörer. Därför ser inte chefen för Vägverket produktion, Ulf Book, att en bolagisering skulle göra någon skillnad.
– Vi har verkat på en öppen marknad och varit fullständigt konkurrensutsatt sedan 1995 så det innebär inget dramatiskt för oss.
Tror du att det är ett första steg mot en utförsäljning?
– Det kan det vara och blir det så kommer saken i ett annat ljus. Min åsikt är att vi bör ha ett fortsatt statligt ägande, men om det är i bolagsform gör ingen skillnad.