Företagsfacket i Sjöfartsverket är bekymrade över utredningen.
– Bristen på analys bekymrar oss mest. Det är bara tyckande. Utredaren bara gissar hur mycket pengar som kan sparas. Han talar inte heller om vad som görs fel idag, eller varför det skulle bli bättre med upphandling.
Inom företagsfacket finns en oro över vad som kommer att hända med de anställda vid en eventuell upphandling.
– Kostnaden för båtarna är ganska statiskt oavsett vem som kör. Det är egentligen bara lönerna man kan spela med. Och pensionspengarna, många har fortfarande 60 års pensionsålder.
Pengar till pensioner finns avsatta inom Sjöfartsverket och redovisas i årsredovisningen.
– Det går säkert att lägga ut arbete, det går att lägga ut allt – men utredaren kan inte visa varken att det blir bättre eller billigare, säger Göte Karlsson.