Bakgrunden är att Veolia är ansvarigt för drift och underhåll av en spårväg som byggs på ockuperad mark i östra Jerusalem och andra delar av Västbanken. Syftet är att knyta samman israeliska bosättningar på palestinsk mark.
–?Vår tolkning är att det strider mot folkrätten eftersom det rör sig om en ockupation och då blir all verksamhet där olaglig, säger Lars Dahlberg.
Både SL och Veolia har skrivit på FN-initiativet Global compact och har därigenom förbundit sig att bland annat se till att företagen inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter.
Men även om det skulle konstateras att Veolia bryter mot folkrätten går det inte att utesluta företaget ur upphandlingen.
–?Det är horribelt, men enligt SL:s jurist så går svensk upphandlingslagstiftning före den internationella folkrätten. Något som jag anser att vi måste se över, säger Lars Dahlberg.
Han har träffat Veolias Sverigechef, Tomas Wallin, för att diskutera frågan och tycker sig ha fått positiv respons.
–?De tar det hela på allvar och ska skicka folk från huvudkontoret i Frankrike för att utreda frågan.
På Veolia bekräftar Tomas Wallin att företaget tar anklagelserna på yttersta allvar.
–?Vi lägger alla papper på bordet och förklarar hur vi ser på saken. Vi har förbundit oss att inte bryta mot internationell rätt så om det visar sig att vi ändå gör det, får vi vidta åtgärder.
Kan det bli aktuellt att ni drar er ur?
–?Det är en möjlighet, men det är alldeles för tidigt att säga nu. Det är inte min sak att avgöra det.