– Vi har krävt oförändrade avtal och anställningsvillkor i det nya bolaget. Det gäller frågor som pension, semesterdagar, olika ersättningar och samtliga lokala avtal, säger ombudsman Christer Klingner som deltar i förhandlingarna.
Förhandlingarna kring försäljningen har delats upp i flera delar.
Den första delen av förhandlingarna, som rörde själva försäljningen av bolaget Flextronics Networks Services, FNS, är avslutad eftersom Seko inte har något att invända mot affären.
Den 1 juli startar förhandlingarna om hur FNS ska hantera personalen när bolaget upphör.
Först därefter startar inrangeringsförhandlingar om ersättningar och arbetsvillkor i det nya bolaget. Det som tidigare reglerades i lokala avtal med FNS.
Förhandlingarna om det befintliga avtalet om övergångsbestämmelser för det gamla pensionsavtalet har lagts över till de centrala parterna att lösa.
Det nya bolaget, Telavie, har anslutit sig till arbetsgivarorganisationen Almega under det så kallade telekomavtalet.