För närvarande pågår uppsägningarna av tekniker vid Relacom runt om i landet.
I Vallentuna norr om Stockholm har nio personer av tolv blivit uppsagda.
– Vi visste inte ens om att företaget räknade Vallentuna som en arbetscentral. Vi trodde att vi hörde till arbetscentralen i Bromma, säger en av teknikerna som vill vara anonym.
När de nio uppsagda teleteknikerna fick sina uppsägningar fick de också med ett papper från Plus People som sökte teletekniker.
Till saken hör att Relacom nyligen köpte majoriteten i Plus People som är baserat i Örebro men fungerar som underentreprenör åt de större telekomföretagen över hela landet.
Av de nio uppsagda tekniker kallades sedan sex till ett informationsmöte på Scandic hotell i Täby där Plus peoples VD Per Fredne berättade om företaget och att man sökte folk.
Vad de Relacomtekniker som börjar hos Plus people kommer att förlora eller vinna på att byta arbetsgivare är det ännu ingen som vet då förhandlingarna ännu inte är färdiga. Klar är dock att det inte blir mer än 25 semesterdagar hos Plus people. Många äldre teletekniker som varit med på Televerket/Telia-tiden har idag 34 dagar.