Satsningen på vägkrogsbibliotek har visat sig vara en succé och nu får även anställda på Arlanda tillgång till böcker på jobbet genom det nya biblioteket som drivs med stöd av statens kulturråd.