På en fråga i riksdagen från Ingrid Burman (v) svarar statsministern:
”För min del, efter vad som har hänt den senaste tiden i samband med Connex, tycker jag att det nu är dags att se över hela lagstiftningen för att se om vi ska utvidga meddelarfriheten till att också omfatta sådant som bedrivs i entreprenadregi. Det har aktualiserat den frågan på ett mycket tydligt sätt.”