I undersökningen ingick drygt 1.000 personer som bland annat svarat på frågan om anställda i allmänhet vågar framföra kritik mot sin arbetsgivare.
Mest rädda är tjänstemännen inom Saco där så många som 62 procent ansåg att möjligheten att kritisera har minskat. Totalt bland de tillfrågade var det 43 procent som delade den uppfattningen.
På frågan om man tror att anställda i allmänhet vågar framföra kritik mot sin arbetsgivare så var kvinnor och visstidsanställda mest tveksamma. Av kvinnorna så svarade 43 procent nej och bland de visstidsanställda var det 55 procent som inte trodde det.
Enligt enkäten så är var tionde förvärvsarbetande rädd för att ta upp arbetsmiljö- och säkerhetsproblem med sin arbetsgivare.